Diyabetli Yaşamda Olumlu Değişimler Yaratmak

FreeStyle Libre Sistemi hızlı ve kolay glikoz ölçümü yapabilmene imkan sağlayarak, diyabet yönetiminde kontrolü elinde tutmanı sağlar. Hızlı ve kolay glikoz ölçümünün yanında sağladığı diğer kullanıcı dostu raporlarla gün içerisinde alman gereken aksiyonlar için seni en doğru şekilde yönlendirir.

FreeStyle Libre Sistemini diyabet yönetimindeki 3 ana hedefinin bir ya da birkaçını hedeflemek ve gerçekleştirmek için kullanmak, bilinçli kararlar almanı ve günlük yaşam kaliteni iyileştirmeni sağlar.

}

FreeStyle Libre Sistemi hızlı ve kolay glikoz ölçümü yapabilmene imkan sağlayarak, diyabet yönetiminde kontrolü elinde tutmanı sağlar. Hızlı ve kolay glikoz ölçümünün yanında sağladığı diğer kullanıcı dostu raporlarla gün içerisinde alman gereken aksiyonlar için seni en doğru şekilde yönlendirir.

FreeStyle Libre Sistemini diyabet yönetimindeki 3 ana hedefinin bir ya da birkaçını hedeflemek ve gerçekleştirmek için kullanmak, bilinçli kararlar almanı ve günlük yaşam kaliteni iyileştirmeni sağlar.

Sensör Kullanımı

FreeStyle Libre Sistemi ile sık aralıklarla glikoz ölçümünü yapman, gün içinde farklı koşullara göre değişen glikoz seyri ile ilgili detayları görmeni ve buna göre diyabet tedavinde doğru aksiyonları almanı sağlar.

Gikoz seviyenle ilgili yeterli veriye ulaşman için günde minimum 8 saatte bir glikoz ölçümü yapmalısın. Böylece rutin bir gündeki tüm detaylı glisemik profiline ulaşabilirsin. FreeStyle Libre Sistemi ile glikoz ölçümünü yapman için öneri zaman dilimleri aşağıdaki gibidir.

}

FreeStyle Libre Sistemi ile sık aralıklarla glikoz ölçümünü yapman, gün içinde farklı koşullara göre değişen glikoz seyri ile ilgili detayları görmeni ve buna göre diyabet tedavinde doğru aksiyonları almanı sağlar.

Gikoz seviyenle ilgili yeterli veriye ulaşman için günde minimum 8 saatte bir glikoz ölçümü yapmalısın. Böylece rutin bir gündeki tüm detaylı glisemik profiline ulaşabilirsin. FreeStyle Libre Sistemi ile glikoz ölçümünü yapman için öneri zaman dilimleri aşağıdaki gibidir.

Yapılan çalışmalar, günde 3 veya daha fazla kere kan glikoz ölçümü yapılmasının, daha az glikoz ölçümü yapılmasına kıyasla, HbA1c seviyesinde %1 düşüş sağladığını göstermiştir. FreeStyle Libre Sistemi, parmak delerek yapılan ölçümlere kıyasla çok daha düzenli ve sık sonuç verir. FreeStyle Libre sensöründen toplanan verilerle yapılan gerçek kullanım analizinde, sistemi kullananların günde ortalama 16,3 kez glikoz ölçümü yaptığı görülmüştür. 1

Sensör Kullanımı, sensörün her gün kaç kez okutulduğunu ve okuyucunun bu okutmalar sonucunda kaydettiği sensör verilerinin yüzdesini gösterir.

}

Yapılan çalışmalar, günde 3 veya daha fazla kere kan glikoz ölçümü yapılmasının, daha az glikoz ölçümü yapılmasına kıyasla, HbA1c seviyesinde %1 düşüş sağladığını göstermiştir. FreeStyle Libre Sistemi, parmak delerek yapılan ölçümlere kıyasla çok daha düzenli ve sık sonuç verir. FreeStyle Libre sensöründen toplanan verilerle yapılan gerçek kullanım analizinde, sistemi kullananların günde ortalama 16,3 kez glikoz ölçümü yaptığı görülmüştür. 1

Sensör Kullanımı, sensörün her gün kaç kez okutulduğunu ve okuyucunun bu okutmalar sonucunda kaydettiği sensör verilerinin yüzdesini gösterir.

Glikozu Takip Ederek Besin Tercihlerini Düzenlemek

Yemeklerden veya atıştırmalıklardan önce ve sonra alınan mevcut glikoz okuması ve Trend Okları, farklı yiyeceklerin veya içeceklerin glikoz seviyelerini nasıl değiştirdiğini izlemek için kullanılabilir. Buna göre, gelecekte gıda seviyen ile ilgili daha iyi seçimler yapmanı sağlar.

Ayrıca, her öğünün olası glisemik etkisini tahmin etmek için yemekten önceki glikoz değerlerini kullanabilir ve öğün esnasındaki potansiyel glikoz yükselişin için gerekli olan insülin seviyene karar verebilirsin.

}

Yemeklerden veya atıştırmalıklardan önce ve sonra alınan mevcut glikoz okuması ve Trend Okları, farklı yiyeceklerin veya içeceklerin glikoz seviyelerini nasıl değiştirdiğini izlemek için kullanılabilir. Buna göre, gelecekte gıda seviyen ile ilgili daha iyi seçimler yapmanı sağlar.

Ayrıca, her öğünün olası glisemik etkisini tahmin etmek için yemekten önceki glikoz değerlerini kullanabilir ve öğün esnasındaki potansiyel glikoz yükselişin için gerekli olan insülin seviyene karar verebilirsin.

Egzersiz

Egzersiz genellikle kandaki glikozda bir düşüşle ilişkilendirilir ve egzersizden dolayı hipoglisemi hakkında endişe duyabilirsin. Ancak yoğun egzersizin glikoz seviyelerinin yükselmesine de neden olabileceği unutulmamalıdır.

}

Egzersiz genellikle kandaki glikozda bir düşüşle ilişkilendirilir ve egzersizden dolayı hipoglisemi hakkında endişe duyabilirsin. Ancak yoğun egzersizin glikoz seviyelerinin yükselmesine de neden olabileceği unutulmamalıdır.

Günlüğü Kaydetmek

FreeStyle Libre sistemi ile yiyecek, insülin, egzersiz ve aldığın ilaçları kolayca takip edebilirsin. Kayıt Defteri bilgisi, glikoz okumaları ile saklanır. FreeStyle Libre okuyucundan ulaşabileceğin “Günlük Grafik" gibi özet raporları görüntülediğinde, glikoz seviyelerini etkileyen faktörlere ilişkin bir resme ulaşmak için tüm sayısal verilerinle birlikte sisteme kaydettiğin bu notlar da sana gösterilecektir.

}

FreeStyle Libre sistemi ile yiyecek, insülin, egzersiz ve aldığın ilaçları kolayca takip edebilirsin. Kayıt Defteri bilgisi, glikoz okumaları ile saklanır. FreeStyle Libre okuyucundan ulaşabileceğin “Günlük Grafik" gibi özet raporları görüntülediğinde, glikoz seviyelerini etkileyen faktörlere ilişkin bir resme ulaşmak için tüm sayısal verilerinle birlikte sisteme kaydettiğin bu notlar da sana gösterilecektir.

Ortalama Glikoz Raporu

Bu raporda 24 saatlik bir gün, 4 eşit zaman dilimine bölünmüş olarak gösterilir ve grafikten her zaman diliminde gerçekleşmiş ortalama glikoz değerlerini görebilirsin. Grafik çubuklarının mavi olması o saat dilimindeki ortalama glikoz değerinin "Hedef Glikoz Aralığı" içerisinde bulunduğunu belirtir. Grafik çubukları turuncu olduğunda ise "Hedef Glikoz Aralığı"nın altında ya da üzerinde bir ortalama glikoz değerine sahipsin demektir. "Ortalama Glikoz" raporu, günün özellikle belirli bir zaman diliminde glikoz yönetiminle ilgili sıkıntı yaşayıp yaşamadığını kolayca gösterir.

}

Bu raporda 24 saatlik bir gün, 4 eşit zaman dilimine bölünmüş olarak gösterilir ve grafikten her zaman diliminde gerçekleşmiş ortalama glikoz değerlerini görebilirsin. Grafik çubuklarının mavi olması o saat dilimindeki ortalama glikoz değerinin "Hedef Glikoz Aralığı" içerisinde bulunduğunu belirtir. Grafik çubukları turuncu olduğunda ise "Hedef Glikoz Aralığı"nın altında ya da üzerinde bir ortalama glikoz değerine sahipsin demektir. "Ortalama Glikoz" raporu, günün özellikle belirli bir zaman diliminde glikoz yönetiminle ilgili sıkıntı yaşayıp yaşamadığını kolayca gösterir.

Yemek ve insülin için girilen Kayıt Defteri notları (yemek için elma, insülin için şırınga) okuyucu üzerindeki 8 saatlik grafik üzerinde görülebilecektir. Böylece, son 8 saat içinde kaydedilen tüm glikoz ölçümlerinin iniş ve çıkışlarına dair önemli detaylar yakalayabilirsin.

}

Yemek ve insülin için girilen Kayıt Defteri notları (yemek için elma, insülin için şırınga) okuyucu üzerindeki 8 saatlik grafik üzerinde görülebilecektir. Böylece, son 8 saat içinde kaydedilen tüm glikoz ölçümlerinin iniş ve çıkışlarına dair önemli detaylar yakalayabilirsin.

Glikoz Trendlerini Tahmin Etmek

FreeStyle Libre sisteminin en güçlü özelliklerinden birisi de "Glikoz Seyir Analizi" raporudur. Bu rapor AGP olarak da bilinen "Ambulatuvar Glikoz Profili" raporunun oluşması için gerekli tüm glikoz verisini kullanır. Bu raporu sağlık uzmanın ile inceleyerek detaylı glisemik profilin hakkında daha geniş bilgiye sahip olabilir ve diyabet tedavini daha etkili kılabilirsin.

}

FreeStyle Libre sisteminin en güçlü özelliklerinden birisi de "Glikoz Seyir Analizi" raporudur. Bu rapor AGP olarak da bilinen "Ambulatuvar Glikoz Profili" raporunun oluşması için gerekli tüm glikoz verisini kullanır. Bu raporu sağlık uzmanın ile inceleyerek detaylı glisemik profilin hakkında daha geniş bilgiye sahip olabilir ve diyabet tedavini daha etkili kılabilirsin.

1. Dunn T. et al. Diabetes Research and Clinical Practice. 2018 Mar;137:37-46