FreeStyle Libre ile
Diyabette
Kontrol Artık Sende!

Parmak delmeden sürekli ölçüm ile diyabetini en kolay ve etkili şekilde yönetmen mümkün. 

FreeStyle Libre sistemi, küçük bir sensör ile gece ve gündüz şeker değerlerini sürekli ölçer ve otomatik kaydeder.

Flash Glikoz Takip Sistemi ve FreeStyle Libre Nedir?

Flash Glikoz Takip Sistemi, en yeni şeker ölçüm yöntemidir.

Şeker değerlerini sürekli olarak ölçer, depolar ve istediğin zaman sensörü okutarak bu değerleri görmeni sağlar.

Şu anda sadece bir tek ‘’Flash Glikoz Takip Sistemi’’ üretilmektedir: FreeStyle Libre.

FreeStyle Libre, seni parmaktan şeker ölçümünün yol açtığı sorunlardan kurtarır.

Sensörü Kolayca Okutarak:

• Parmak delmeden de ölçüm yapabilirsin.

• Anlık şeker ölçümünü kolayca yapar, 8 saatlik şeker geçmişini ve glikoz trendini gösteren trend oklarınını görürsün.

• Acısız ve sadece 1 saniyelik okutmayla detaylı glisemik resmine erişirsin.

• Parmaktan yapılan şeker ölçümleriyle sadece o ana dair şeker ölçümünü görürken, FreeStyle Libre ile tüm gün boyunca oluşan glisemin profiline ulaşırsın.

Sağladığı raporlarla eksiksiz bir glisemik tablo sağlayarak tedavi kararlarına yardımcı olur.

• Gündüz ve gece, gün içindeki tüm glikoz değişkenliğini açıkça gösterir.

• Hedef şeker aralığında olma sıklığını raporlar.

• Hipoglisemik atak sıklığınla ilgili detaylı verileri sunar.

}
Sağladığı raporlarla eksiksiz bir glisemik tablo sağlayarak tedavi kararlarına yardımcı olur.

• Gündüz ve gece, gün içindeki tüm glikoz değişkenliğini açıkça gösterir.

• Hedef şeker aralığında olma sıklığını raporlar.

• Hipoglisemik atak sıklığınla ilgili detaylı verileri sunar.

Sürekli Glikoz Takibi Daha İyi Bir Tedavi Sonucu Sağlar

Düzenli glikoz takibi;

Düzenli Şeker Ölçümü Yapılmasındaki Başlıca Engel, Parmak Delmenin Yol Açtığı Acı ve Zorluktur.

Diyabetlilerin sadece 1/3’ü şeker ölçümlerini hekimlerinin önerdiği şekilde yapıyor. Parmak delerek yapılan şeker ölçümü esnasında yaşanan zorluklar sebebiyle diyabetliler düzenli takip yapmamaktadır. 1

Çocuklar günde 6 kere en az parmak delme işlemine maruz kalıyor ve çocukların %45’i parmak delmenin güçlüğünden, %30’u acıdan, %15’i ise utandığından dolayı şikayet ediyor. 1

FreeStyle Libre ile parmak delmeden, gece ve gündüz, her an her yerde sürekli şeker ölçümünü gerçekleştirebilirsin.

FreeStyle Libre glikoz kontrol sıklığını artırır,

parmaktan şeker ölçümü yerine güvenle kullanılır ve önemli klinik faydalar sağlar.

FreeStyle Libre kullanıcılarında;

Şeker ölçüm sıklığı, parmak delerek yapılan ölçüme kıyasla 3 kat artmıştır. 2

Sensör ölçümünün yanında parmaktan yapılan ölçüm sayısı %90’dan fazla azalmıştır.2

Hipoglisemi, glisemik kontrole erişmede önemli bir engeldir!
Hipogliseminin hem Tip1 hem Tip2 diyabetlilerde sık görüldüğünü
biliyor muydun?

FreeStyle Libre hipoglisemiyi parmaktan glikoz ölçümüne kıyasla anlamlı derecede azaltır. Hipoglisemik atak azalması hızla sağlanırken bu durum HbA1c’de yükselme olmadan korunur. 2,3

Hipoglisemide geçen süre anlamlı derecede azalmıştır. 2

Gece hipoglisemisinde %40 oranında azalma gözlemlenmiştir. 2

Ciddi hipoglisemide %50 oranında azalma tespit edilmiştir. 2,3

Neden
FreeStyle Libre?

Diyabetin etkili bir şekilde yönetilmesinde düzenli şeker takibi en önemli faktördür. FreeStyle Libre sistemi ile elde edilen eksiksiz glisemik tabloya bakılması, daha etkin tedavi kararları alınmasına yardımcı olur.

 

Sensör teknolojisinin güvenli ve başarılı şekilde kan şekeri takibinin yerini alabileceği kanıtlanmıştır:

 

- Hastaların tavsiye edilen ölçüm sıklığına ulaşmalarını sağlar. 2,3

 

- Hipoglisemide geçirilen zamanı, HbA1C değerinde artış gözlenmeden azaltır. 3

 

- 4-17 yaş aralığında bulunan diyabetlilerin %97’si FreeStyle Libre kullamınının parmaktan ölçüme göre daha kolay olduğunu belirtiyor. 1

 

Parmak delme ile kalibrasyona ihtiyaç duymadan kanıtlanmış doğruluk sunar:

 

- 14 günlük sensör kullanımı boyunca kesin, stabil ve tutarlı sonuçlar verir. 2

 

- Fabrika kalibrasyonlu olduğu için, kullanıcıların kalibrasyon yapması gerekmez.

 

- FreeStyle Libre sisteminin sunduğu raporlar, glikoz datalarının net ve kolayca görünmesini ve bu datalara göre daha etkili tedavi yöntemlerinin seçilmesini sağlar.

Sensör glikoz ölçümleri ile
parmak delerek yapılan kan glikoz ölçümleri arasındaki farkı
yakından görelim:

Sensör ölçümünde kandaki değil hücreler arası sıvıdaki şeker ölçülür. Kandan şeker ölçümü ve sensör ölçümü arasındaki farklara aşağıdaki videodan ulaşabilirsin.

1. Dosyadaki veriler. Abbott Diyabet.

2. Bailey, T.et al. Diabetes Technol Ther. 2015 Nov;17(11):787-94

3. Haak, T. et al. Diabetes Ther. 2017 Jun; 8(3):573-586