FreeStyle Libre Sistemi Nasıl Çalışır?

FreeStyle Libre sistemi, diyabetlilerin rutin olarak yaptığı acı veren parmak delme işleminin yerine geçmek üzere tasarlanmış devrim niteliginde bir cihazdır. FreeStyle Libre sistemi 4 yaş ve üzerindeki diyabetlilerde interstisyel sıvı glikoz seviyelerini ölçmede kullanım için endikedir.

FreeStyle Libre sistemi sadece anlık glikoz seviyelerini değil, günün hangi zamanlarında hipoglisemi riskinde olduğunu, glikoz seviyelerinin gün içinde nasıl değiştiğini görmeni de sağlar. Detaylı glisemik resmini doktorunla paylaşarak tedavi sürecinde yardımcı olur.

}

FreeStyle Libre sistemi, diyabetlilerin rutin olarak yaptığı acı veren parmak delme işleminin yerine geçmek üzere tasarlanmış devrim niteliginde bir cihazdır. FreeStyle Libre sistemi 4 yaş ve üzerindeki diyabetlilerde interstisyel sıvı glikoz seviyelerini ölçmede kullanım için endikedir.

FreeStyle Libre sistemi sadece anlık glikoz seviyelerini değil, günün hangi zamanlarında hipoglisemi riskinde olduğunu, glikoz seviyelerinin gün içinde nasıl değiştiğini görmeni de sağlar. Detaylı glisemik resmini doktorunla paylaşarak tedavi sürecinde yardımcı olur.

FreeStyle Libre Özellikleri ve Faydaları

FreeStyle Libre Özellikleri ve Faydaları

 

• Trend okları, glikoz seviyenin seyrini ve trendini görmeni sağlar, diyebet yönetimine yardımcı olur.

• 8 saatlik glikoz geçmişi ve günlük grafik raporu glikoz değişkenliğini göstermektedir.

Şeker Ölçümünde Yeni Nesil Sensör Teknolojisi

FreeStyle Libre sensörü, kolun üst arka bölgesine uygulamalısın. Sensör, her dakika glikoz ölçümü yapabilmek için hücre içi sıvıdaki glikoz seviyesini ölçen 5 milimetre uzunluğunda ince ve esnek bir filament kulanır. Sensörün kola uygulanmasıyla bu filament deri altına kolayca yerleştirilmiş olur. Sensörler kan damarlarına ulaşmadan, sadece cildin altındaki hücreleri çevreleyen interstisyel sıvıdaki glikoz seviyesini ölçmek üzere tasarlanmıştır.

}

FreeStyle Libre sensörü, kolun üst arka bölgesine uygulamalısın. Sensör, her dakika glikoz ölçümü yapabilmek için hücre içi sıvıdaki glikoz seviyesini ölçen 5 milimetre uzunluğunda ince ve esnek bir filament kulanır. Sensörün kola uygulanmasıyla bu filament deri altına kolayca yerleştirilmiş olur. Sensörler kan damarlarına ulaşmadan, sadece cildin altındaki hücreleri çevreleyen interstisyel sıvıdaki glikoz seviyesini ölçmek üzere tasarlanmıştır.

Interstisyel sıvı, glikoz seviyelerini ölçmede kullanılan güvenilir bir yöntemdir:

•Sindirim sırasında karbonhidratlar, glikoz olarak parçalanır ve kan dolaşımına karışır.

•Glikoz daha sonra kandan, tüm hücrelerimizi saran, “interstisyel sıvı” olarak adlandırdıgımız hücrelerarası sıvıya geçer.

}

Interstisyel sıvı, glikoz seviyelerini ölçmede kullanılan güvenilir bir yöntemdir:

•Sindirim sırasında karbonhidratlar, glikoz olarak parçalanır ve kan dolaşımına karışır.

•Glikoz daha sonra kandan, tüm hücrelerimizi saran, “interstisyel sıvı” olarak adlandırdıgımız hücrelerarası sıvıya geçer.

Şeker Ölçümünde Flash Glikoz Takip Sisteminin Güvenilirliği

Piyasada bulunan diğer tüm sensörler de interstisyel sıvıdan ölçüm yapmaktadır, ancak diğer mevcut sensörlerin aksine, FreeStyle Libre sensörü fabrikada kalibre edilir.

 

Böylece ilk kullanımda parmak delerek ölçümünü test etmene gerek kalmaz. Ayrıca bu kalibrasyonla birlikte sensörler arasındaki fark da minimuma indirgenmiştir.

}

Piyasada bulunan diğer tüm sensörler de interstisyel sıvıdan ölçüm yapmaktadır, ancak diğer mevcut sensörlerin aksine, FreeStyle Libre sensörü fabrikada kalibre edilir.

 

Böylece ilk kullanımda parmak delerek ölçümünü test etmene gerek kalmaz. Ayrıca bu kalibrasyonla birlikte sensörler arasındaki fark da minimuma indirgenmiştir.

FreeStyle Libre sistemi tarafından alınan ölçümler ile aynı anda alınan kan glikozu ölçümlerinin klinik olarak tutarlı olduğu kanıtlamıştır.

Bu doğruluk, sensörün kullanım süresi olan 14 gün boyunca istikrarlı ve tutarlı olmuştur. 1 Kullanıcılar sensör okumalarına göre insülin doz ayarlarını yapabilirler.

}

FreeStyle Libre sistemi tarafından alınan ölçümler ile aynı anda alınan kan glikozu ölçümlerinin klinik olarak tutarlı olduğu kanıtlamıştır.

Bu doğruluk, sensörün kullanım süresi olan 14 gün boyunca istikrarlı ve tutarlı olmuştur. 1 Kullanıcılar sensör okumalarına göre insülin doz ayarlarını yapabilirler.

Yapılan doğruluk çalışmasında, FreeStyle Libre sensör ölçümlerinin 99.7’sinin Konsensus Hata Gridi’nin klinik olarak kabul edilebilir olan A ve B bölgelerinde olduğu tespit edilmiştir. 1 Konsensus Hata Gridi adı verilen bu doğruluk göstergesi, FreeStyle Libre sisteminin güvenilirliğini göstermektedir.

}

Yapılan doğruluk çalışmasında, FreeStyle Libre sensör ölçümlerinin 99.7’sinin Konsensus Hata Gridi’nin klinik olarak kabul edilebilir olan A ve B bölgelerinde olduğu tespit edilmiştir. 1 Konsensus Hata Gridi adı verilen bu doğruluk göstergesi, FreeStyle Libre sisteminin güvenilirliğini göstermektedir.

Kandan Şeker Ölçümü ile FreeStyle Libre Sensör Teknolojisi Arasındaki Farklar

FreeStyle Libre sensörü tarafından ölçülen glikoz değeri, kandan cilt altındaki interstisyel sıvıya doğru geçen glikoza aittir. Bu nedenle, sensör ve kan glikozu ölçümlerin arasındaki yaklaşık 4,5 dakika gecikme normal kabul edilmektedir. 1 Glikoz seviyen stabil olduğunda, sensör ve kan glikozu ölçümlerin birbirine çok yakın olabilir. Ancak, glikoz seviyen hızla yükseliyor veya hızla düşüyorsa, sensör ve kan glikozu ölçümlerin birbirinden farklı olabilecektir. Bu tarz ani değişim gözlemlediğin zamanlarda parmaktan kan glikozu ölçümü yapman tavsiye edilir.

}

FreeStyle Libre sensörü tarafından ölçülen glikoz değeri, kandan cilt altındaki interstisyel sıvıya doğru geçen glikoza aittir. Bu nedenle, sensör ve kan glikozu ölçümlerin arasındaki yaklaşık 4,5 dakika gecikme normal kabul edilmektedir. 1 Glikoz seviyen stabil olduğunda, sensör ve kan glikozu ölçümlerin birbirine çok yakın olabilir. Ancak, glikoz seviyen hızla yükseliyor veya hızla düşüyorsa, sensör ve kan glikozu ölçümlerin birbirinden farklı olabilecektir. Bu tarz ani değişim gözlemlediğin zamanlarda parmaktan kan glikozu ölçümü yapman tavsiye edilir.

Glikozun interstisyel sıvıya geçişindeki zaman farkı nedeniyle, FreeStyle Libre sistemi ile aldığın glikoz ölçümlerinin parmak delerek aldığın ölçümlerle eşleşmedigine dair endişeler oluşabilir.

Ancak, bu sürenin ve farkın normal olduğunu bilmeli ve özellikle de glikoz seviyenin hızla değiştigi durumlarda, örneğin yemeklerden sonra, insülin aldıktan sonra veya egzersizden sonra, parmak ölçümü ve sensör ölçümü değerlerinin birebir eşleşmeyeceğini unutmamalısın.

}

Glikozun interstisyel sıvıya geçişindeki zaman farkı nedeniyle, FreeStyle Libre sistemi ile aldığın glikoz ölçümlerinin parmak delerek aldığın ölçümlerle eşleşmedigine dair endişeler oluşabilir.

Ancak, bu sürenin ve farkın normal olduğunu bilmeli ve özellikle de glikoz seviyenin hızla değiştigi durumlarda, örneğin yemeklerden sonra, insülin aldıktan sonra veya egzersizden sonra, parmak ölçümü ve sensör ölçümü değerlerinin birebir eşleşmeyeceğini unutmamalısın.

Yeni bir FreeStyle Libre sensörünü ilk kez uyguladıktan sonra bir saatlik ısınma süresine ihtiyacın var. Bu süre standart olarak programlanmıştır, vücudunun ve sensörün ilk ölçümünü almadan önce tamamen adapte olmasını sağlamak içindir.

Sensörün sık olarak okutulması, glikoz seviyeleri ve trendler hakkında güncel kalmana ve etkili diyabet yönetimine geçişe yardımcı olur. Sonuç olarak, FreeStyle Libre glikoz eviyeni kontrol ederken, doğru bir diyabet yönetimini hedefler ve tedavi hedeflerine uygun hareket etmeni sağlar.

1. Bailey, T.et al. Diabetes Technol Ther. 2015 Nov;17(11):787-94