GİZLİLİK VE GÜVENLİK

 

Ankara Beşer Ecza Deposu, gizliliğinizin çevrimiçi korunacağını taahhüt etmektedir. Gizlilik müşterilerimiz ve Web sitemizin ziyaretçileri için önem taşımaktadır. Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler, Gizlilik Politikamıza tabidir; Web sitemize erişerek ve web sitemizi kullanarak bu politikaya bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

Ankara Beşer Ecza Deposu, bu web sitesi üzerinden temin edilen, bu web sayfasında yayınlanan ya da bu web sitesi vasıtası ile kullanılabilir olan materyaller, bilgiler ve görüşler hususunda sorumluluk kabul etmez. Bu materyal, bilgi ve görüşlerin riski tamamen size aittir. Ankara Beşer Ecza Deposu, bu web sitesinin veya burada yer alan içeriğin kullanımından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya zarara dair mesuliyetti reddeder.
 
Bu Ankara Beşer Ecza Deposu web sitesi, site içeriği ve bu web sayfası aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler, garanti verilmeksizin, "olduğu gibi" veya "bu haliyle" sunulmaktadır. Hiçbir durumda, Ankara Beşer Ecza Deposu veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, satıcıları veya ilgili yönetim kurulu üyeleri, çalışanları veya temsilcileri (bundan sonra "Ankara Beşer Ecza Deposu Tarafları" olarak anılacaktır) doğal ve zorunlu sonuçları olmayan, dolaylı, rastlantısal, cezalandırıcı veya risk sebebiyle oluşan zararlar dahil, bu web sitesinin, sayfa içeriğinin, bu web sitesinde veya bu site vasıtasıyla sunulan hizmetlerin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Kendi ihmallerinden kaynaklanan ölüm veya fiziksel yaralanma hariç olmak kaydıyla Ankara Beşer Ecza Deposu ve Ankara Beşer Ecza Deposu Tarafları, işbu vesileyle, geçerli mevzuat hükümleri çerçevesinde izin verilen azami ölçüde, doğrudan, dolaylı olarak, anında veya risk sebebiyle maruz kalınıp kalınmadığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin maruz kalabileceği ve sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan ya da başka şekilde (i) web sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından; (ii) web sitesindeki bilgilerin veya içeriğin kullanımından; (iii) web sitesinde veya web sitesi vasıtasıyla sunulan hizmetlerden ve (iv) web sayfasına sunulan kişisel bilgilerin ele geçirilmesinden veya bu bilgilere izinsiz erişimden kaynaklanan veya bunlarla ilgili zarar veya kayıplar hususunda, herhangi bir sınırlama olmaksızın Ankara Beşer Ecza Deposu’nun bu gibi zarar veya kayıpların olabileceği konusunda bilgilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki zarar veya kayıp kategorileri dahil mesuliyetten feragat eder.

 

Veri kaybı veya suistimali
Kar kaybı
Tahmini birimlerin kaybı
İş olanağı kaybı
Şerefiye kaybı
İtibar kaybı
Doğrudan ve dolaylı zararlar