HbA1c’nin Ötesinde Glikoz Kontrolü

Diyabet yönetimi, HbA1c merkezli yaklaşımdan glikoz merkezli yaklaşıma taşınmaktadır.

 

Diyabet yönetiminde 3 amaç vardır:

1) Glikoz seviyelerini iyileştirmek,

2) Hipoglisemiyi düşürmek,

3) Glikoz değişkenliğini sınırlamak

 

}
HbA1c'nin Ötesinde Glikoz Kontrolü
HbA1c'nin Ötesinde Glikoz Kontrolü

Diyabet yönetimi, HbA1c merkezli yaklaşımdan glikoz merkezli yaklaşıma taşınmaktadır.

 

Diyabet yönetiminde 3 amaç vardır:

1) Glikoz seviyelerini iyileştirmek,

2) Hipoglisemiyi düşürmek,

3) Glikoz değişkenliğini sınırlamak

 

Diyabet yönetitminin 3 ana hedefi HbA1c'yi iyileştirmenin önemini kabul eder, aynı zamanda hipoglisemiyi düşürme ve glikoz değişkenliğini sınırlandırma ihtiyacını da vurgular.

 

Hedeflenen 3 açık amaç ile tek bir tedavi hedefi bile tutmasa, diğer amaçlardan bir ya da ikisindeki gelişme, sağlığının genelinde olumlu bir etki yaratır. Freestyle Libre Sistemi glikoz kontrolünde, bu hedeflere ulaşmak için sana yardımcı olur.

Genel Glikoz Seviyeni İyileştirmek

UKPDS ve DCCTt çalışmalarının her ikisi de, diyabette etkin HbA1c takibinin ve kontrolünün uzun dönemli sağlık problemlerini düşürdüğünü göstermiştir.

Genel Glikoz Seviyenizi İyileştirmek Genel Glikoz Seviyenizi İyileştirmek

HbA1c değerindeki her %1'lik düşüş için, diyabetle bağlantılı olarak gelişebilecek hastalıklardaki risk düşüşü.

 

Daha sık glikoz ölçümü yaparak diyabette daha iyi ve uzun dönemli kontrol sağlayabilirsin. Freestyle Libre, parmak delerek yaptığın bir kan testine göre, glikoz değerlerini daha düzenli almana ve takip etmene yardımcı olur.

279.000'den fazla FreeStyle Libre sensöründen toplanan gerçek kullanım verilerinde, FreeStyle Libre sistemi kullanıcılarının günlük ortalama 16.3 şeker ölçümü gerçekleş­tirdiği görülmüştür. 1

Bu veriler, sık glikoz kontrolü ile HbA1c'deki düşüş arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ortalama okutma sayısı günde 4.4'ten günde 48.1'e çıktığında tahmini HbA1c %8'den %6.7'ye düşmüştür. 1

HbA1c ortalamadır ve genel glikoz düzeyin hakkında bilgi vermektedir. Ancak gün içerisindeki glikoz seyrin ve trendlerin ile ilgili oldukça kısıtlı bilgi sağlar. Bu yüzden diyabet yönetimindeki diğer iki amaç da HbA1c kadar önemlidir.

}

HbA1c ortalamadır ve genel glikoz düzeyin hakkında bilgi vermektedir. Ancak gün içerisindeki glikoz seyrin ve trendlerin ile ilgili oldukça kısıtlı bilgi sağlar. Bu yüzden diyabet yönetimindeki diğer iki amaç da HbA1c kadar önemlidir.

Hipoglisemiyi En Aza İndirmek

Hipoglisemi vakaları tahmin edilemez ve glikoz kontrolünü etkili bir şekilde yapmanı güçleştirir. Sık ama şiddetli olmayan hipoglisemi vakaları şiddetli hipoglisemi riskini artırabilir. Bu nedenle, hipoglisemiye girmekten kaçınman ve hedef glikoz aralıklarında kalman çok önemlidir.

Şeker değerlerinin hipoglisemi seviyesine düşmemesi, genel sağlık durumunun kalitesini artırdığı için önemlidir. Özellikle hipoglisemi farkındalığı olmayan kişiler için, bu durum daha büyük önem arz eder. Hipoglisemi farkındalığının olmaması durumu tekrar eden şiddetli hipoglisemi nöbetleri önlenerek tersine çevrilebilir.

}

Şeker değerlerinin hipoglisemi seviyesine düşmemesi, genel sağlık durumunun kalitesini artırdığı için önemlidir. Özellikle hipoglisemi farkındalığı olmayan kişiler için, bu durum daha büyük önem arz eder. Hipoglisemi farkındalığının olmaması durumu tekrar eden şiddetli hipoglisemi nöbetleri önlenerek tersine çevrilebilir.

Glikoz Değişkenliğini Sınırlamak

Şeker seviyendeki düşükten yükseğe salınımları en aza indirmen önemlidir. DCCT çalışması, günlük şeker değişimlerinin ve yemek öncesi-sonrası hipergliseminin kardiyovasküler hastalıkların tahmininde HbA1c'ye kıyasla daha etkili olduğunu göstermiştir.

 

Ayrıca, düşük glikozdan yüksek glikoza geçiş süreci, kardiyovasküler hastalık gelişiminde rol oynayan endotel fonksiyon ve oksidatif stres üzerinde, sabit yüksek glikoza kıyasla daha fazla olumsuz etkiye sahiptir.

}

Şeker seviyendeki düşükten yükseğe salınımları en aza indirmen önemlidir. DCCT çalışması, günlük şeker değişimlerinin ve yemek öncesi-sonrası hipergliseminin kardiyovasküler hastalıkların tahmininde HbA1c'ye kıyasla daha etkili olduğunu göstermiştir.

 

Ayrıca, düşük glikozdan yüksek glikoza geçiş süreci, kardiyovasküler hastalık gelişiminde rol oynayan endotel fonksiyon ve oksidatif stres üzerinde, sabit yüksek glikoza kıyasla daha fazla olumsuz etkiye sahiptir.

Endotel disfonksiyonu ve oksidatif stres değerleri, uzun süreli yüksek glikoza kıyasla, glikozdaki değişkenligin fazla olmasıyla daha çok artmaktadır. 2

Tahmini HbA1c tüm glikoz değerlerinin ortalamasıdır. Ortalama glikoz değerin üzerinden, Nathan formülü kullanılarak elde edilir.

 

Kan glikoz seviyesinin hızla değiştiği durumlarda, parmaktan ölçüm yaparak glikoz değerini kontrol etmen tavsiye edilir. Böyle zamanlarda interstisyel sıvıdaki glikoz değeri, kandaki glikoz değerini tam olarak yansıtmayabilir.Okuyucu tarafından hipoglisemi, beklenen hipoglisemi durumları raporlanırsa, veya sendeki belirtilerle sistemin verdiği değerler eşleşmiyorsa parmak delerek, kan glikoz seviyeni kontrol etmen gerekebilir.

 

Not: Trend Oku her okutma esnasında görünmeyebilir.

1. Dunn T. et al. Diabetes Research and Clinical Practice. 2018 Mar;137:37-46

2. Ceriello A et al. Diabetes 2008, 57; 1349-1354