Glikoz Trendlerini Tahmin Etmenin Gücü

Ambulatuvar Glikoz Profili (AGP) , büyük miktarda glisemik verinin, klinik olarak anlamlı bir formatta toplanması ve görselleştirilmesinin uluslararası onaylanmış bir yoludur.

}

Ambulatuvar Glikoz Profili (AGP) , büyük miktarda glisemik verinin, klinik olarak anlamlı bir formatta toplanması ve görselleştirilmesinin uluslararası onaylanmış bir yoludur.

FreeStyle Libre sistemini kullanarak düzenli glikoz ölçümü yapanlar detaylı glisemik profillerine ulaşırlar. Detaylı glikoz verisi ve kullanıcı dostu raporlar diyabet yönetiminde hedefleri gerçekleştirmeye önemli ölçüde katkı sağlar.

}

FreeStyle Libre sistemini kullanarak düzenli glikoz ölçümü yapanlar detaylı glisemik profillerine ulaşırlar. Detaylı glikoz verisi ve kullanıcı dostu raporlar diyabet yönetiminde hedefleri gerçekleştirmeye önemli ölçüde katkı sağlar.

Medyan eğrisi (50. yüzdelik) her bir zaman noktasındaki medyan glikoz değerini gösterir. Ölçülen glikoz değerlerinin %50’si medyan çizgisinin üzerinde, %50’si medyan çizgisinin altında yer alır.

25. ve 75. yüzdelik dilimler arasında kalan koyu mavi bölge, kaydedilen glikoz değerlerinin %50’sinin yer aldığı yerdir. Glikoz değerlerinin %80'i ise 10. ve 90. yüzdelik dilimler arasında yer alır. AGP; sana ve hekimine, zayıf glisemik kontrolün altında yatan nedenleri belirleme ve yönetme konusunda görsel bir yol sağlar.

Ambulatuvar Glikoz Profili ya da (AGP) raporlarına, FreeStyle Libre Yazılımı'nda yer alan “Glikoz Seyri Analizi” adlı rapor ile ulaşabilirsin.

Medyan Eğrisinin Yorumlanması 
Medyan eğrisi, günlük glikoz sabitliğinin göstergesidir. Glikoz seviyendeki iniş - çıkışları izler ve glikoz seviyenin ne kadar Hedef Glikoz Aralığı'nda kaldığını belirlemene ve takip etmene yardımcı olur.

Amacımız, yüksek ve düşük glikoz seviyeleri arasındaki geçişi en aza indirmek ve Medyan Eğrisi'nin belirlenen hedef aralık içinde kalmasını sağlamaktır.

}

Medyan Eğrisinin Yorumlanması 
Medyan eğrisi, günlük glikoz sabitliğinin göstergesidir. Glikoz seviyendeki iniş - çıkışları izler ve glikoz seviyenin ne kadar Hedef Glikoz Aralığı'nda kaldığını belirlemene ve takip etmene yardımcı olur.

Amacımız, yüksek ve düşük glikoz seviyeleri arasındaki geçişi en aza indirmek ve Medyan Eğrisi'nin belirlenen hedef aralık içinde kalmasını sağlamaktır.

25. ve 75. yüzdelik dilim eğrileri, glikoz değişiminin günden güne nasıl gerçekleştiğini gösterir. Bu iki eğri arasındaki bölge, her bir zaman dilimindeki glikoz ölçümlerinin %50'sini temsil eder.

25. ve 75. yüzdelik dilim eğrileri arasındaki mesafenin dar olması, günün o saatlerindeki glikoz değişkenliğinin daha az olduğunu göstermektedir. Daha geniş bir aralık, daha fazla glikoz değişkenliginin olduğunu gösterir ve glikoz kontrolünün günden güne bu zamanlarda çeşitlilik gösterdiğinin bir işaretidir.

Hedefimiz, günden güne daha az glikoz değişkenliği sağlamak ve 25. ve 75. yüzdelik dilimler arasındaki genişliğin azaltılmasıdır.

}

Hedefimiz, günden güne daha az glikoz değişkenliği sağlamak ve 25. ve 75. yüzdelik dilimler arasındaki genişliğin azaltılmasıdır.

10. ve 90. yüzdelik dilim eğrileri de, yine günün hangi saatlerinde glikoz degişimleri yaşadığını gösterir. Bu iki eğri arasındaki bölge ne kadar genişse, glikoz değişkenliğin de o kadar fazla demektir.

10. ve 90. yüzdelik dilim eğrileri arasındaki alanın geniş olması, diyabet yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktalara işaret eder. Diyabet kontrolünün günden güne farklılaştığını ve hem senin hem de sağlık uzmanının bu konunun üzerinde durmanız gerektiğini gösterir.

Hedefimiz, ekstrem glikoz değerlerinin, senin planlayabileceğin ya da yönetebileceğin bazı dönemsel aktivitelere bağlı olup olmadığını anlamaktır.

}

Hedefimiz, ekstrem glikoz değerlerinin, senin planlayabileceğin ya da yönetebileceğin bazı dönemsel aktivitelere bağlı olup olmadığını anlamaktır.

AGP'nin amacı; var olan bir bakım planının yerine geçmek değildir. Fakat diyabet yönetim hedeflerine ulaşmak için sana farklı içgörü ve glikoz verisi sağlar.

AGP raporları; insülin dozu ve zamanlaması, diyet, yaşam tarzı gibi alanlarda yapacağın değişikliklerle diyabet yönetimine nasıl katkı sağlayabileceğinle ilgili sana yol gösterir.

}

AGP'nin amacı; var olan bir bakım planının yerine geçmek değildir. Fakat diyabet yönetim hedeflerine ulaşmak için sana farklı içgörü ve glikoz verisi sağlar.

AGP raporları; insülin dozu ve zamanlaması, diyet, yaşam tarzı gibi alanlarda yapacağın değişikliklerle diyabet yönetimine nasıl katkı sağlayabileceğinle ilgili sana yol gösterir.

Glikoz Seyri Analiz Raporu

Glikoz Seyri Analizi Raporu, FreeStyle Libre sistemine özgüdür ve AGP raporlama standardını, glikoz değerlerini hekiminle birlikte gözden geçirebilmen ve diyabetini yönetirken önemli alanları tespit edebilmen için kullanır. AGP grafiği, kırmızı-sarı-yeşil trafik ışıkları görsellerinden faydalanır ve problemli olabilecek alanları saptamanı sağlar. Trafik ışıkları, raporun 3 özelliği ile eşleştirilmiştir:

}

Glikoz Seyri Analizi Raporu, FreeStyle Libre sistemine özgüdür ve AGP raporlama standardını, glikoz değerlerini hekiminle birlikte gözden geçirebilmen ve diyabetini yönetirken önemli alanları tespit edebilmen için kullanır. AGP grafiği, kırmızı-sarı-yeşil trafik ışıkları görsellerinden faydalanır ve problemli olabilecek alanları saptamanı sağlar. Trafik ışıkları, raporun 3 özelliği ile eşleştirilmiştir:

Düşük Glikoz Olasılığı

AGP raporu altında görecegin ilk satırdaki trafik ışıkları, tipik bir gündeki glikoz ölçümlerindeki değişkenliklerin, düşük glikoz veya hipoglisemi riski taşıyıp taşımadığını gösterir. Kırmızı ışık, Hedef Glikoz Aralığı'nın altına, %50'den çok daha fazla olasılıkla düşme ihtimalin olduğuna işarettir.

}

Düşük Glikoz Olasılığı

AGP raporu altında görecegin ilk satırdaki trafik ışıkları, tipik bir gündeki glikoz ölçümlerindeki değişkenliklerin, düşük glikoz veya hipoglisemi riski taşıyıp taşımadığını gösterir. Kırmızı ışık, Hedef Glikoz Aralığı'nın altına, %50'den çok daha fazla olasılıkla düşme ihtimalin olduğuna işarettir.

Medyan Glikoz

İkinci satırda gördüğün trafik ışıkları, medyan glikoz ölçümlerinin gün boyunca Hedef Glikoz Aralığı'nın ne kadar üstünde ya da ne kadar altında olduğunu gösterir. Kırmızı ışık, günün o saatlerinde hedef değerin epey üzerinde olduğunu anlatır.

}

Medyan Glikoz

İkinci satırda gördüğün trafik ışıkları, medyan glikoz ölçümlerinin gün boyunca Hedef Glikoz Aralığı'nın ne kadar üstünde ya da ne kadar altında olduğunu gösterir. Kırmızı ışık, günün o saatlerinde hedef değerin epey üzerinde olduğunu anlatır.

Medyanın Altında Kalan Değerlerin Değişkenliği

Rapordaki bu son satır, medyan altındaki glikoz verilerini değerlendirerek hipoglisemi olma olasılığını arttırmadan medyan glikoz hedeflerine ulaşmakta zorlanıp zorlanmadığını gösterir.

}

Medyanın Altında Kalan Değerlerin Değişkenliği

Rapordaki bu son satır, medyan altındaki glikoz verilerini değerlendirerek hipoglisemi olma olasılığını arttırmadan medyan glikoz hedeflerine ulaşmakta zorlanıp zorlanmadığını gösterir.