Kullanım Koşulları

Hükümler & Koşullar

 

EN SON GÜNCELLEME: 20/04/2017

 

WEB SİTESİ KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARI

Bu politika hükümlerine sadece www.libresensor.com sitesine erişebilen Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim kişilere uygulanmaktadır.

Bu web sitesine erişiminiz, Ankara Beşer Ecza Deposu tarafından muhtelif zamanlarda güncellenebilecek olan aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir. Bu web sitesine erişerek veya bu web sitesini kullanarak, işbu Web Sitesi Kullanım Hüküm ve Koşullarını ve bu koşullara ek olarak düzenlenmiş olan Gizlilik Politikamız ve Cookie (Çerez) Politikamız bünyesindeki hükümlerı okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz. Geçerli değişiklikler için işbu Hüküm ve Koşulları periyodik olarak incelemekle mesulsünüz. İşbu Hükümler ve Koşullarda yapılan değişiklikleri yayınlamamızın ardından bu web sitesini kullanmak suretiyle, değişiklikleri kabul etmiş varsayılmaktasınız. Eğer bu Hüküm ve Koşulları (muhtelif zamanlarda değişiklik yapılmış haliyle) kabul etmiyorsanız ya da bu web sitesinden memnun değilseniz yegane ve münhasır kanuni çözüm yolunuz, bu web sitesini kullanmayı bırakmaktır.

 

SORUMLULUK REDDİ

Aşağıdaki hususları kabul etmekte ve onaylamaktasınız:


Her ne kadar bu web sitesinde ürün ve hizmetlerimize ilişkin en son gelişmeleri ve şirketimiz hakkındaki diğer ilgili bilgileri vermeye çalışsak da bu web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğunu, etkinliğini ve uygunluğunu garanti etmemekteyiz. Herkes, bu web sitesinin kullanılmasından doğan tüm sorumluluğu ve riskleri üstlenmektedir. Bilgilerin güncel ve doğru bir şekilde sizlere sunulması için elimizden geleni yapmaktayız, fakat yine de bu bilgiler teknik yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Ankara Beşer Ecza Deposu, önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda bilgiler üzerinde ekleme, iptal ya da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 
Ankara Beşer Ecza Deposu, bu web sitesinde yayınlanan bilgi ve içeriğe ilişkin olarak, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz. İşbu websitesinde aksi belirtilmedikçe, Ankara Beşer Ecza Deposu kanunen veya sözleşme vasıtası ile sarih veya zımni olan tüm temsil ve garantilerden (herhangi bir sınırlama olmaksızın; ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı veya ihlal taahhütnameleri dahil) feragat etmektedir. Hiçbir durumda; Ankara Beşer Ecza Deposu, bu web sitesinin ve/veya bu web sitesinde yayınlanan bilgi veya içeriğin varlığından veya kullanımından ortaya çıkan ya da bunlarla ilgili olan doğrudan veya dolaylı yollardan doğan; veya zorunlu sonucu olmayan (kar kaybı dahil), risk sebebiyle oluşan veya arızi zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir zarardan, Ankara Beşer Ecza Deposu’nun bu zararlara ilişkin olasılıklardan haberdar edilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, sorumlu olmayacaktır.

 
Ankara Beşer Ecza Deposu; üçüncü kişi sitelerden veya bu sitelerdeki hiper linkler aracılığı ile ulaşılan diğer üçüncü kişi sitelerden alınan bilgi veya içeriğin doğruluğundan, etkinliğinden, güncelliğinden ve uygunluğundan sorumlu olmamakla birlikte bu hususta herhangi bir taahhütte de bulunmamaktadır. 
 
Ankara Beşer Ecza Deposu; bu web sitesini kullanıma hazır halde tutmaya çabalayacaktır, ancak bunu garanti edemeyiz ve bu web sitesine erişimin kesilmesi nedeniyle meydana gelen herhangi bir zarar veya hasar konusunda sorumluluk alamayız. Ankara Beşer Ecza Deposu, bakım sebebiyle ya da Ankara Beşer Ecza Deposu'nun yegane takdirine bağlı olarak başka bir nedenle bu web sitesine erişimi kesebilir.

 

SİZİN KULLANIMINIZ

Aşağıdakileri anlamakta, ayrıca kabul etmekte ve onaylamaktasınız:


Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesinde veya sunucularımızda yayınlanan elektronik bilgilerimizi bölmeyeceğinizi veya engellemeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Web sitemizin güvenlik özelliklerini bozmaya çalışmayacağınızı, ayrıca geçerli, yerel ve uluslararası tüm kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uyacağınızı da kabul etmektesiniz.

 
Ankara Beşer Ecza Deposu tarafından, öncesinde aksi açıkça belirtilmemişse veya kabul edilmemişse, bu web sitesinin herhangi bir kullanıcısının Ankara Beşer Ecza Deposu'na sözlü, yazılı veya elektronik bir bildirimde bulunması halinde (geri bildirim, sorular, yorumlar, öneriler, fikirler vs.) herhangi bir gizli ilişki kurulmayacaktır. Aksine, böyle bir durumda Ankara Beşer Ecza Deposu web sitesi, kişisel kimlik bilgileri (örneğin; isim, adres, telefon numarası) gibi alınması gerekli olan kişisel verileri gizli olmayan bilgi olarak addedecek ve Gizlilik Politikamı'za uygun şekilde alacak, kullanacak ve saklayacaktır. Ankara Beşer Ecza Deposu'na herhangi bir bilgi gönderen kişi, gönderdiği bilginin doğruluğu ve gerçekliği dahil bu bilginin içeriğinden, ayrıca bunun diğer bir kişinin mülkiyet veya gizlilik haklarını ihlal etmediğinden tamamen kendisi sorumludur.
 

FİKRİ MÜLKİYET

Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler, belgeler ve ilgili grafikler (“bilgiler”), Ankara Beşer Ecza Deposu’nun yegane mülkiyetindedir. Sözleşme kapsamında üçüncü kişi sağlayıcılarca Ankara Beşer Ecza Deposu'na, bağlı kuruluşlarına veya iştiraklerine, sunulan bilgiler Ankara Beşer Ecza Deposu mülkiyeti kapsamı dışındadır. (1) Yukarıdaki telif hakkı bildiriminin tüm kopyalarda yer alması; (2) bilgi kullanımının sadece, ticari olmayan bilgilendirme amaçlı veya kişisel kullanım için olması; (3) bilgilerin hiçbir şekilde tadil edilmemesi ve (4) bu internet sitesinden alınan hiçbir grafiğin beraberindeki metinden ayrı olarak kullanılmaması şartlarının sağlanması koşulu ile, Ankara Beşer Ecza Deposu bilgilerinin kullanımına izin vermektedir. Ankara Beşer Ecza Deposu; üçüncü şahıs sağlayıcılar tarafından sunulan içerikten sorumlu değildir ve sizin bu gibi materyalleri, bu içeriğin telif hakkı sahibinin izni olmaksızın dağıtmanız yasaktır. Yukarıda izin verilen hususlar hariç tutulmak kaydıyla, Ankara Beşer Ecza Deposu’nun herhangi bir patenti, ticari markası veya diğer mülkiyet hakkı kapsamında herhangi bir kişiye, sarih veya zımni herhangi bir lisans veya hak verilmemektedir.
 
Ankara Beşer Ecza Deposu ticari markası, ticari adları, ticari takdim şekilleri ve bu web sitesindeki ürünler, şirketin ürün veya hizmetlerini tanımlamanın dışında Ankara Beşer Ecza Deposu’nun yazılı ön izni olmadan kullanılamaz.
 
Eğer çalışmanızın kopyalandığına ve bu site üzerinde çalışmanıza telif hakkı ihlali teşkil edecek şekilde erişilebileceğine inanıyorsanız aşağıda sayılmış olan bilgileri içeren bir yazı ile, telif hakkı temsilcimize temin ederek Ankara Beşer Ecza Deposu'nu bilgilendirebilirsiniz:

 

Telif hakkını ihlalini iddia ettiğiniz işin tanımı;
İhlal edici olduğu iddia edilen materyallerin ve Ankara Beşer Ecza Deposu’nun materyalin yerini belirlemesine yetecek bilgilerin tanımı;
Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
İhtilaflı kullanımın ihlal edici ve izinsiz olduğu yönünde iyi niyetli bir inanca sahip olduğunuza dair beyanınız; ve
Türk Ceza Kanunu’nun yalancı tanıklık ve yalan beyan hükümleri çerçevesinde, bildiriminizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğu ve ayrıca telif hakkı sahibi olduğunuz veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair verilen beyan.
Telif hakkı sahibinin veya telif hakkı sahibi adına hareket etmekle yetkili olan bir kişinin elektronik veya fiziksel imzası.
 
İddia edilen ihlal bildirimi sunmak için lütfen, Ankara Beşer Ecza Deposu’nun tayin edilmiş temsilcisi ile aşağıdaki adreslerden irtibat kurun:
 
Ankara Beşer Ecza Deposu ve İlaç Pazarlama A.Ş.

Plevne Caddesi Aslanağzı Sokak No:3
06350 Gülveren/ANKARA


 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Ankara Beşer Ecza Deposu, gizliliğinizin çevrimiçi korunacağını taahhüt etmektedir. Gizlilik müşterilerimiz ve web sitemizin ziyaretçileri için önem taşımaktadır. Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler, Gizlilik Politikamı'za tabidir; web sitemize erişerek ve web sitemizi kullanarak bu politikaya bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Ankara Beşer Ecza Deposu, bu web sitesi üzerinden temin edilen, bu web sayfasında yayınlanan ya da bu web sitesi vasıtası ile kullanılabilir olan materyaller, bilgiler ve görüşler hususunda sorumluluk kabul etmez. Bu materyal, bilgi ve görüşlerin riski tamamen size aittir. Ankara Beşer Ecza Deposu, bu web sitesinin veya burada yer alan içeriğin kullanımından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya zarara dair mesuliyetti reddeder.
 
Bu Ankara Beşer Ecza Deposu web sitesi, site içeriği ve bu web sayfası aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetler, garanti verilmeksizin, "olduğu gibi" veya "bu haliyle" sunulmaktadır. Hiçbir durumda, Ankara Beşer Ecza Deposu veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, satıcıları veya ilgili yönetim kurulu üyeleri, çalışanları veya temsilcileri (bundan sonra "Ankara Beşer Ecza Deposu Tarafları" olarak anılacaktır) doğal ve zorunlu sonuçları olmayan; dolaylı, rastlantısal, cezalandırıcı veya risk sebebiyle oluşan zararlar dahil, bu web sitesinin, sayfa içeriğinin, bu web sitesinde veya bu site vasıtasıyla sunulan hizmetlerin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Kendi ihmallerinden kaynaklanan ölüm veya fiziksel yaralanma hariç olmak kaydıyla Ankara Beşer Ecza Deposu ve Ankara Beşer Ecza Deposu Tarafları, işbu vesileyle, geçerli mevzuat hükümleri çerçevesinde izin verilen azami ölçüde, doğrudan, dolaylı olarak, anında veya risk sebebiyle maruz kalınıp kalınmadığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin maruz kalabileceği ve sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan ya da başka şekilde (i) web sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından; (ii) web sitesindeki bilgilerin veya içeriğin kullanımından; (iii) web sitesinde veya web sitesi vasıtasıyla sunulan hizmetlerden ve (iv) web sayfasına sunulan kişisel bilgilerin ele geçirilmesinden veya bu bilgilere izinsiz erişimden kaynaklanan veya bunlarla ilgili zarar veya kayıplar hususunda, herhangi bir sınırlama olmaksızın Ankara Beşer Ecza Deposu’nun bu gibi zarar veya kayıpların olabileceği konusunda bilgilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki zarar veya kayıp kategorileri dahil mesuliyetten feragat eder:

veri kaybı veya suistimali
kar kaybı
tahmini birimlerin kaybı
iş olanağı kaybı
şerefiye kaybı
itibar kaybı
doğrudan ve dolaylı zararlar
 

III. Çerezlerin (Cookies) Kullanımı ve Diğer İzleme Teknolojileri

 

Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu Web Siteleri neden "çerezler" ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyor?

"Çerez" web sunucumuzun Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu web sitesine eriştiğinizde bilgisayarınıza gönderebileceği bir dosyadır. Bu dosya daha sonra bilgisayarınıza depolanır. Kişisel bilgileri, Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu web sitesindeki bir forma veya veri alanına girdikten sonra Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu Web Sitesinin sıklıkla ziyaret ettiğiniz bölümlerini veya eğer tercih ederseniz kullanıcı kimliğiniz gibi sizin kişisel tercihlerinizi hatırlamasına izin veren çerezler ve diğer teknolojiler kullanılabilir.
Pasif bilgi toplama teknolojileri, Abbott'un / Ankara Beşer Ecza Deposu’nun daha iyi bir hizmet sunmasına, müşteri tercihlerine bağlı olarak siteleri kişiselleştirmesine, istatistikleri derlemesine, eğilimleri analiz etmesine ve başka şekilde Abbott / Ankara Beşer Ecza Deposu Web Sitelerini yönetmesine ve iyileştirmesine izin vererek sizin Abbott / Ankara Beşer Ecza Deposu Web Sitelerini kullanımınızı kolaylaştırabilir. Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu Web Sitelerinin bazı kısımları, pasif bilgi toplama teknolojileri kullanılmadan çalışmayabilir.Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu Web Siteleri hangi tip "çerezler" ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyor?

 

Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu Web Siteleri "oturum" çerezleri kullanır. Oturum çerezleri, web sitesi tarayıcı pencerenizden çıktığınızda veya bilgisayarınızı kapattığınızda silinen geçici bilgi parçalarıdır. Oturum çerezleri web sitelerindeki gezintilerin iyileştirilmesi, uygun olmayan durumlarda ziyaretçilerin bilgi vermelerinin engellenmesi (site, belirtilen parametreler dışındaki yaş ve menşei ülkeye ait önceki girdileri hatırlar ve sonraki değişiklikleri engeller) ve kümelenmiş istatistiksel bilgilerin toplanması gibi amaçlarla kullanılmaktadır. FreeStyle Libre web sitesinde kullanılan çerezlerin listesi, burada mevcuttur.

Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu Web Sitesi, "kalıcı" çerezler kullanabilir. Kalıcı çerezler, bilgisayarınızın sabit sürücüsüne yerleştirilen daha kalıcı bilgi parçalarıdır ve siz çerezi silmediğiniz sürece orada kalır. Kalıcı çerezler; daha önce sunduğunuz belirli bilgilerin (örneğin; şifreler) kurtarılması, ziyaretçilerin web sitesinin hangi alanlarını en değerli gördüğünün belirlenmesine yardımcı oluması ve tercihlerinize bağlı olarak sürekli web sitesinin kişiselleştirilmesi gibi birtakım amaçlarla bilgisayarınıza bilgileri depolamaktadır. Bilgisayarınıza bu site tarafından yerleştirilen kalıcı çerezler bünyesinde sizi tanımlamak için kullanılan bilgilerin saklanmasına rıza göstermektesiniz. Rıza göstermediğiniz takdirde, site sunucusu sadece sizin çerezlerinizle tanımlanmamış bir ziyaretçinin siteye giriş yaptığını algılayabilecektir.

Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu Web Siteleri, "web işaretçileri" (ayrıca internet etiketleri, tek pikselli GIF'ler, anlaşılır GIF'ler ve gizli GIF'ler olarak da bilinmektedir) kullanabilir. Web işaretçisi; görüntülenen sayfaları veya açılan mesajları takip etmek için kullanılan bir web sayfasındaki veya bir e-posta mesajındaki küçük grafiktir. Web işaretçileri, ziyaretçinin bilgisayarına ilişkin IP adresi ve tarayıcı tipi gibi web sitesi sunucu bilgilerini söyler. Web işaretçileri, insanları sitemize veya sitemizin farklı sayfalarına yönlendiren çevrimiçi reklamlara yerleştirilebilir. Web işaretçileri, bize bir sayfanın kaç kez açıldığı ve hangi bilgilere danışıldığı hakkındaki bilgileri sunar.

Abbott'un/Ankara Beşer Ecza Deposu’nun çerez ve diğer izleme teknolojilerinin kullanımı hakkındaki seçeneklerim neler?

 

Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu web sitelerinde çerez ve diğer izleme teknolojilerinin kullanımına izin verebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçeneklerinizin size sunumu ve prosedürü web sitesine göre değişkenlik gösterir.

 

Bazı Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu Web sitelerinde, çerezlerin ve/veya diğer izleme teknolojilerinin kullanımına açıkça rıza göstermeniz istenebilir. Sitenin çalışması ve talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması için gerekli olan çerezler, rıza gösterip göstermediğinize bakılmaksızın çalışmaya devam edecektir. Diğer çerez tipleri ve izleme teknolojileri, siz açık bir rıza gösterene kadar kapatılacaktır. Sonuç olarak, sitenin işlevselliği siz açık bir rızada bulunmaya karar verene kadar azaltılabilir.

Bazı Abbott/Ankara Beşer Ecza Deposu Web Sitelerinde sitenin işleyişi için gerekli olmayan çerezlerin veya diğer izleme teknolojilerinin kullanılmasını istemediğinizi belirtmenize izin veren tercih soruları veya kutucukları sunulabilir. Eğer bu dışarıda kalma opsiyonunu kullanmayı tercih ederseniz sitenin işlevselliği azaltılabilir.

Bazı İnternet tarayıcıları, çerezlerin ve diğer izleme teknolojilerinin kullanımını sınırlamanıza veya bunu engellemenize izin vermektedir. Bunun nasıl yapılacağına dair talimatlar için lütfen, İnternet tarayıcınızın sunduğu bilgilere bakınız (Genelde bir "Yardım" menüsü altında bulunmaktadır).

 

GENEL

BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN, BURADAKİ KONUYA İLİŞKİN OLARAK ARAMIZDAKİ TÜM MUTABAKATI AÇIKLADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU HÜKÜM VE KOŞULLAR, TÜRK HUKUKUNA TABİ OLACAK OLUP BUNLARA GÖRE YORUMLANACAKTIR. BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN HERHANGİ BİR SEBEPLE, MAHKEME KARARI GİBİ, BİR KISMININ GEÇERSİZ KILINMASI DURUMUNDA, GEÇERSİZ KALAN HÜKÜMLERİN DIŞINDA KALAN TÜM HÜKÜMLERİN DIŞINDA TAM OLARAK YÜRÜRLÜKTE KALACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU WEB SİTESİ HÜKÜM VE KOŞULLARI UYARINCA ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK TÜRK MAHKEMELERİNİN YARGI YETKİSİNE TABİ OLACAK OLUP İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİ OLACAKTIR.