FreeStyle Libre Okuyucu

FreeStyle Libre okuyucunda sensör tarafından toplanan glikoz verilerini görüntülersin. 1 saniyelik hızlı ve acısız bir okutma ile okuyucu ekranında mevcut glikoz değerini, son 8 saatlik glikoz geçmişini ve glikoz seviyesinin yukarı çıkıp çıkmadığını, aşağı inip inmediğini veya yavaşça değişip değişmediğini gösteren trend okunu görebilirsin.

FreeStyle Libre okuyucusu ile sensörü istediğin zaman, istediğin yerde dikkat çekmeden okutabilir, sensör tarafından ölçülen şeker değerlerini her an görebilirsin.

SADECE BİR SANİYELİK OKUTMA İLE GÖREBİLECEKLERİN
Okuyucu Özellikleri
Raporlama kapasitesi
90 güne kadar olan glikoz datasını saklar. Okuyucu ekranından görebileceğiniz 7 adet rapor bulunur: Günlük Grafik, Günlük Seyirler, Düşük Glikoz Olayları, Hedefte Geçirilen Zaman, Ortalama Glikoz, Kayıt Defteri ve Sensör Kullanımı. Ayrıca, okuyucunu bilgisayara bağlayarak verilerini LibreView sistemine kolayca aktarabilirsin. Bunun için sadece LibreView Hasta üyeliği oluşturman yeterli. Sonrasında FreeStyle Libre okuyucundaki verileri dilediğin an uzaktan da LibreView sistemine yükleyebilir ve hekiminle de uzaktan kolayca paylaşabilirsin.
Kolay ve rahat!
Kompakttır ve hafiftir. Gün içinde kullanım kolaylığı sağlar ve sürekli şekerini takip ederken hayatına ara vermezsin.
Parmak delmeye gerek kalmadan ölçüm alırsın.
Karanlıkta görünürlük için arka aydınlatmalı, renkli, dokunmatik ekrana sahiptir.

Sensörünü okuyucun ile okuttuktan sonra, okuyucu ekranında mevcut şeker değerini, şekerinin hangi yöne gittiğini gösteren bir trend okunu ve 8 saatlik şeker geçmişini gösteren bir grafiği görebilirsin.

FreeStyle Libre İlk
Glikoz Okumanın
Alınması
BİR BAKIŞTA OKUYUCU RAPORLARI
Düşük Glikoz Olayları
DÜŞÜK GLİKOZ OLAYLARI

Bu grafik 24 saatlik bir günü, 4 zaman dilimine böler ve her zaman diliminde gerçekleşen hipoglisemik olaylarının sayısını gösterir. Hipoglisemik olayların toplam sayısını son 7, 14, 30, 90 günlük raporlar olarak da görebilirsin.

Düşük Glikoz Olayları
HEDEFTE GEÇİRİLEN ZAMAN

Glikoz değerlerinin ne kadar süre boyunca hedef aralığın altında, hedefte veya üstünde olduğunu yüzdesel olarak gösterir. Bu verileri son 7, 14, 30 ve 90 güne ait raporlar olarak görebilirsin.

Ortalama Glikoz
ORTALAMA GLİKOZ

24 saatlik bir gün, 4 zaman dilimine bölünmüş olarak gösterilir ve her zaman diliminde gerçekleşmiş ortalama glikoz değerlerini gösterir. Ortalama glikoz değerlerini son 7, 14, 30, 90 günlük raporlar olarak da görebilirsin.

Günlük Grafik
GÜNLÜK GRAFİK

Glikoz değerlerinin gün içerisindeki trendini ve ne kadarının hedef glikoz aralığında yer aldığını grafik üzerinde görebilirsin.

Günlük Seyir
GÜNLÜK SEYİR

Günün hangi saatlerinde hedef glikoz aralığında olduğunu ve glikoz düzeylerinin değişkenlik durumunu gösterir. Glikoz hedef aralığınla kıyaslamalı glikoz trendini içerir ve bu trendi 7, 14, 30 ve 90 güne ait raporlar olarak görebilirsin.

Kayıt Defteri
KAYIT DEFTERİ

Glikoz kayıt defteri olarak kullanılabilir. Ayrıca her yeni glikoz ölçümü ile birlikte 15 dakika içinde insülin, yemek ya da egzersiz notunu ekleyebilirsin.

 

 

SENSÖR KULLANIMI

Bu rapor ekranda belirtilen süre boyunca, sensör kullanımını özetler. 14 günlük kullanım süresince kaydedilen glikoz verilerinin yüzdesini ve gün başıma kaç kere glikoz okuması yaptığını belirtir.