Tip 1 Diyabet Belirtileri 
 

Tip 1 diyabeti olan kişilerde pankreas yeterli insülin üretemez. İnsülin eksikliği nedeniyle kandaki glikoz, hücre içine giremez. Bu durumda hücreler, ihtiyaçları olan enerjiye erişemezler. Diğer yandan hücre içine giremeyen glikoz, kanda birikir ve kanda şeker artışına neden olur. Kandaki şeker arttıkça böbrekler daha fazla süzme yaparak idrarla atma yoluna gider. Bunun sonucunda sıvı kaybı, cilt kuruluğu, susama, sık idrara çıkma, enerjik hissetmeme gibi belirtiler ortaya çıkar.

 

Tip 1 Diyabet Ne Demek?
 

Tip 1 diyabet, diyabet türlerinden biridir. Pankreasta insülin yapan hücrelerin tahribiyle ortaya çıkar. Otoimmün bir hastalık olarak tanımlanır. Genellikle pankreasın beta hücrelerine nedeni bilinmeyen bir şekilde sanki yabancı bir dokuymuşcasına onları hedef alarak saldırması söz konusudur. Yok olan beta hücreleri sonucunda vücutta insülin eksikliği ortaya çıkar ve kan şekeri yükselir.

Çocuk çağında ve ileri yaşlarda ortaya çıkabilir. Tip1A ve Tip1B olmak üzere iki alt başlıkta incelenir.

 

Tip 1 Diyabet Belirtileri
 

Belirtiler; bulantı, kusma, karın ağrısı, derin nefes alma, ağızda hissedilen aseton kokusu, baygınlık hissi, kilo kaybı şeklinde özetlenir. Bu diyabet belirtilerine sık idrara çıkma, sürekli susama, ciltte kuruluk da eşlik eder. Ancak sadece bu belirtilerin biri ya da tamamının varlığına bakılarak kişiye tip1 diyabet tanısı konulamaz. Mutlaka kandaki şeker seviyesine bakılır ve şeker ölçüm sonuçları istenir.

 

Tip 1 Diyabetin Tedavisi
 

Diyabetli olmayan kişilerin kan şekeri 80-100 mg/dL aralığında seyreder. Diyabetliler için de mümkün olabildiğince kan şekeri bu değerlere yakın tutulmaya çalışılır. Tedavinin temel amacı, kandaki glikoz seviyesini düzenlemek ve ilgili hedef aralıkta tutmaktır.  Tip 1 diyabet tedavisinde en temel yöntem kişiye insülin verilmesidir. Sürekli şeker ölçümü ve takibi, beslenme planı ve egzersiz de tedavinin önemli bir parçasıdır.

 

Kendi Kendine Şeker Ölçümü
 

Diyabetli için sürekli şeker ölçümü yapmak gündelik yaşamın bir parçasıdır. Ancak en çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan parmaktan şeker ölçümü, acı vermesi, her koşulda yapılamaması gibi nedenlerle gerçekten zordur. Burada ellerin temiz olması, ölçümün yapılacağı ortamın temiz olması, kişinin oturup bir masa başında işlemi yapabilmesi, gözlerden uzak bir alana ihtiyaç duyması süreci zorlaştırabilir. Ayrıca ölçüm sonuçlarını da düzenli bir şekilde doktorla paylaşmak üzere not etmelidir. Örneğin talaşlı üretim yapılan bir fabrika çalışanı için gün içinde bir kaç kez olmak üzere özel bir oda bulmak, bu odada gözlerden uzak bir şekilde ve temiz bir ortamda parmaktan şeker ölçümü yapmak epeyce zorlayıcı olabilir. Diğer yandan ellerini kullanarak çalışan insanlar için parmak uçlarındaki hassasiyet rahatsız edici olacaktır. Örneğin sürekli bilgisayar başında çalışanlar için parmak uçlarının klavyeye her vuruşu acı verici olabilir. Elbette bir de çocuklarda şeker hastalığı düşünüldüğünde küçük bir çocuk için günün farklı saatlerinde parmaktan kan alma ile ölçüm yapmanın verdiği zorluk çok daha iyi anlaşılır.

FreeStyle Libre şeker ölçüm cihazı ile parmak delmeden şeker ölçümü yapabilirsin. Üst kola uygulanan sensörü gün içinde kolayca okuyucuya okutman yeterlidir, kıyafetlerinin üzerinden bile okutabilirsin. Acı, sızı vermeyen ölçümler, fark edilmeyen sensör, kıyafetlerin üzerinden bile okuma yapabilen okuyucu ile çok konforlu bir biçimde sürekli ölçüm sağlayabilirsin. Gün içinde kolayca sıkça ölçüm yaparak günlük aktivitelerinin şeker değerlerine yansımasını anlar ve yaşamını bu doğrultuda değiştirerek diyabet yönetimine katkıda bulunursun.

 

Kaynak 1: Diyabet ve Sağlıklı Beslenme;2000. Emel Özer; İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Diyabet Bilim Dalı ve Türk Diyabet Vakfı

Kaynak 2: Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu-Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen, Tip 1 Diyabet, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Yayını.

DİĞER MAKALELER